Edward Lynx tjänster

Målsynkronisering

Målsynkronisering säkerställer implementeringen av förändringsarbetet i er organisationen för att nå kort- och långsiktiga mål samt stödjer organisationen att styra mot överordnade affärsstrategiska mål.
Tjänster: Säljutveckling, Rådgivning, Ledningsgruppsutveckling, Lynx ledningsgruppsanalys, Konferenser, Workshop i Strategisk Kommunikation

Läs mer

Affärsmannaskap

Med tjänsten affärsförståelse vill vi öka deltagarnas insikt för hur det dagliga arbetet påverkar den övergripande strategin samt hur man på ett effektivt sätt skapar lönsamhet för organisationen.
Tjänster: Rådgivning och utbildningar i affärsförståelse (webinarier, simuleringsövningar med skräddarsydda exempel, föreläsningar, workshops)

Läs mer

Performance management och verktyg

Vi hjälper er att mäta och hantera organisationens prestationsförmåga så att kultur, värderingar och strategi stärks, både på team- och individnivå.
Tjänster: Lynx mätverktyg, Saville Assessment, Lynx Mobil App, Onboarding, Kultur- och medarbetarkartläggningar, Effektivisering av arbetssätt, Konflikthantering, DiSC, ”Behaviors of a cohesive team”

Läs mer

Ledarskap

Våra ledarskapsprogram stärker ledarnas förmågor och utvecklar ledarna att effektivare nå sina mål och skapa resultat för sin organisation.
Tjänster: Ledarskapsprogram och workshops på olika nivåer, teambuildingaktiviteter, coaching. Många av programmen kan också genomföras på distans

Läs mer

Utveckling och succession

Rekrytering och onboarding av nyanställda kostar företaget betydligt mer än att utveckla och behålla talanger och kompetenser som redan finns i organisationen. Vi ser till att ni utvecklar de anställda och kan planera successionen effektivt.
Tjänster:Talangprogram, Coaching av ledare och blivande ledare, Successionsplanering och kompetenskartläggning, Personligt genomslag och kommunikation, Teamutveckling

Läs mer

Bedömning och rekrytering

Edward Lynx bedömningar och rekryteringslösningar syftar till att identifiera och utse kandidater till nyckelpositioner såväl som att identifiera och utveckla individuell potential. Våra bedömningar görs utifrån beprövad erfarenhet och aktuellt forskningsläge.
Tjänster: Individuella bedömningar, Assessment center, Savill Assessment produkter och certifieringar, Rekryteringar, Employer Branding

Läs mer