Work Strengths

Saville Assessments instrument Work Strengths bygger på att vi människor presterar högt inom olika områden och att det lönar sig att investera personers styrkor. Studier visar att människor är mer motiverade och engagerade då de får göra saker de är bra på.

Användning i rekryteringssyfte

Work Strengths används med fördel i urvalssammanhang med stora volymer av kandidater. Rapporterna kan bidra till att drastiskt minska antal kandidater i en rekryteringsprocess samt hitta lämpliga kandidater att gå vidare med. Genom rapporterna kan man försäkra sig om att alla kandidater bedöms på likvärdig grund och matchas mot de kompetenser som bedöms viktiga i en viss roll.

Användning i utvecklingssyfte

Works Strenghts-rapporterna kan också användas i utvecklingssammanhang, både för att ta fram styrkor och begränsningar, men också för öka förståelse för överspelade styrkor och hur detta kan påverka arbetsprestation.

Work Strengts ger möjligheter att ta fram anpassade rapporter till olika roller och sektorer:

● Arbetsroller (ett heltäckande verktyg)
● Operationella roller
● Kommersiella roller
● Roller med kundkontakt
● Administrativa roller (både i privat och statlig sektor)

Fördelar med Work Strengths

● Ger kortfattad information som är lätt att förstå
● Ger en positiv kandidatupplevelse som skapar ett starkare varumärke för arbetsgivaren
● Work Strengths är baserad på Saville Assessment Wave, som har högre validitet än andra likvärdiga personlighetstest på marknaden