Work Strengths

Koncept för styrkor, som bygger på ens kapacitet att prestera högt i vissa områden, framkommit från en studie av inlärning under 1950. Det ursprungliga konceptet fokuserade på att bidra till utveckling genom att investera i dem områden, individen presterade bäst i. Tanken bakom är att människor är mer motiverade och glada över att göra saker de är bra på.

Saville Assessment Styrkor består av olika verktyg, som bygger på ett tillvägagångssätt, som inkluderar avvägning av både ens styrkor och begränsningar för att skapa en övergripande matchningspoäng, som täcker olika delar av personlighet.

Användning i rekryteringssyfte

Man kan använda Styrkor för av att välja bort kandidater som inte passar roller i hög volym rekryteringsprocesser. Detta bidrar till att rekryterare kan drastiskt minska antal kandidater so inte passar, samt öka precision för lämpliga kandidater, som ska vidare till intervju.

Företag kan välja bästa kandidater genom att använda Arbetsstyrkor, som kan bli förstärkt mer en kraftig intervjuguide. På detta sätt kan man säkerställa standardiserade processer, som tillåter att undersöka dina kandidater och risker med dem mer noggrant.

Användning i utvecklingssyfte

Användning av Styrkor i en utvecklingskontext bör helst undvika focus bara på begränsningar eller coaching för att överbygga ens styrkor. Istället ska det vara en heltäckande process, som involverar förstärkande av ens anställd nuvarande styrkor, samt hantering av begränsningar, samtidigt som man hela tiden förstår konsekvenser av överspelade styrkor och dessas påverkan på ens arbete och roll.

Saville Assessment verktyg baserade på styrkor tillåter att rikta in sig på olika roller och sektorer, och inkluderar följande verktyg, samt rapporter:

● Arbetsroller (ett heltäckande verktyg)
● Operationella roller
● Kommersiella roller
● Roller med kundkontakt
● Administrativa roller (både i privat och statlig sektor)

Fördelar med Saville Assessment Styrkor

● Relevanta normer för olika sektorer tillåter göra en noggrann jämförelse
● Bedömning är gjort I en kort, direkt och lätt att förstå format.
● Bedömning baserad på Styrkor bidrar till ett positive upplevelse, som säkerställer att även om kandidat kan avvisas, får hen ut insikter om sig själv under processen. Denna positiva kandidatupplevelse skapar ett starkare varumärke för arbetsgivaren.
● Sofistikerade mekanismer för att upptäcka fusk säkerställer precision och ärlighet i kandidatens svar.
● Styrkor är baserade på Saville Assessment Wave modell, som har högre validitet än liknande mätning hos andra testleverantörer.