Saville Wave®

Wave Professional Styles

Wave Professional Styles är ett online-test som tolkar en individs stil i ett arbetslivssammanhang. Testet ger information om motivation, talang, föredragen verksamhetskultur samt kompetenspotential.

● Ger information på 36 dimensioner och 108 facetter (beteenden) på en uppträdandestil som är mest kopplad till framgång inom arbetslivet
● Visar både motivation och talang
● Förutsäger föredragen verksamhetskultur/omgivning
● Beskriver potential på 12 nyckelområden

Det kan framställas ett flertal rapporter på ett besvarat Wave Professional Styles test

● Expertrapport
● Personlig rapport
● Överordnad chefsrapport
● Utvecklingsrapport
● Intervjuguide
● Onboarding rapport
● Ledarskapsrapporter (Leadership Risk Report och Leadership Impact Expert Report)
● Arbetsrollsrapport
● Försäljningspotential Expertrapport
● Försäljningspotential Överordnad chefsrapport
● Entreprenörsrapport

Wave Focus Styles

Wave Focus Styles är ett online-test, som tolkar en persons stil i ett arbetslivssammanhang. Testet ger information om motivation, talang, föredragen verksamhetskultur samt kompetenspotential.

Wave Focus Styles är bara en tredjedel så lång som Wave Professional Styles. Det tar ungefär 15 minuter att besvara och innehåller alla de unika delar som kännetecknar Wave Professsional Styles:

● 12 Dimensioner och 36 facetter (beteenden) på en uppträdandestil som är mest kopplad till framgång inom arbetslivet
● Mäter både motivation och talang
● Förutsäger föredragen verksamhetskultur/omgivning
● Beskriver potential på 12 nyckelområden

Det kan framställas ett flertal rapporter på ett besvarat Wave Focus Styles test.

● Expertrapport
● Personlig rapport
● Överordnad chefsrapport
● Intervjuguide
● Utvecklingsrapport
● Onboarding rapport
● Arbetsrollsrapport
● Entreprenörsrapport