Saville Wave®

Wave Professional Styles

Wave Professional Styles är webbaserade psykometriska test som kartlägger en persons kompetenser i arbetslivssammanhang och är de mest valida testen på den svenska marknaden idag. Testet ger information om kompetenser, motivation, talang, föredragen verksamhetskultur s.k. ”cultural fit” samt potential att utvecklas. Wave Professional Styles olika rapporter kan användas i:

● Screening, urval och rekrytering, både på senior och junior nivå
● Grupputveckling
● Coaching och individuell utveckling
● För att skapa kompetensmodeller för hela organisationer

Wave Professional Styles ger möjlighet att framställa en mängd olika rapporter beroende på behov, exempelvis:

● Expertrapport
● Personlig rapport för kandidater
● Utvecklingsrapport för coaching
● Intervjuguide
● Roller i gruppsammanhang
● Ledarskapsrapporter (Leadership Risk Report och Leadership Impact Expert Report)
● Försäljningspotential
● Entreprenörsrapport

Wave Focus Styles

Wave Focus Styles är ett mindre omfattande test, som kartlägger en persons kompetenser i arbetslivssammanhang och kan genomföras online. Testet ger information om motivation, talang, föredragen verksamhetskultur samt kompetenspotential.

Wave Focus Styles är bara en tredjedel så lång som Wave Professional Styles. Testet tar ungefär 15 minuter att besvara och innehåller alla de unika delar som kännetecknar Wave Professsional Styles.

● Screening, urval och rekrytering
● Grupputveckling
● Coaching och individuell utveckling

Utifrån Wave Focus Styles kan exempelvis följande rapporter tas fram:

● Expertrapport
● Personlig rapport för kandidater
● Intervjuguide
● Utvecklingsrapport
● Roller i arbetssammanhang
● Entreprenörsrapport