Färdighetstest

Saville by Edward Lynx erbjuder flera olika webbaserade test.

Verbala färdighetstest (arbeta med ord)
Mäter förmågan att, under tidspress, analysera skriftlig information.

 

Numeriska färdighetstest (arbeta med siffror)
Mäter förmågan att, under tidspress, analysera numeriska data.

 

Schematiska färdighetstest (arbeta med systematik och logik)
Mäter förmågan att, under tidspress, analysera processer som är presenterade via diagram.

 

Abstrakta färdighetstest (arbeta med systematik och logik)
Mäter förmågan att, under tidspress, finna den logiska ordningsföljden i ett mönster.

 

Felkontroll (arbeta med detaljer)
Mäter förmågan att, under tidspress, kontrollera skriftlig information.

 
Tillgängliga färdighetstest

Målgrupper och färdighetsområden
 
Målgrupp: Anställningar med hög komplexitet i uppgifter. Tillexempel VD, chefer, specialister och management trainees.

Målgrupp: Anställningar på en operationell nivå. Till exempel anställda inom försäljning, marknadsföring eller administration.

Målgrupp: Testning av alla funktioner på alla nivåer.